FireDrake

Częstym problemem przy wytwarzaniu produktów z tworzyw sztucznych jest niewystarczająca adhezja pomiędzy farbą drukarską, lakierem, czy klejem, a tworzywem. Ciecz nie zwilża podłoża, lecz tworzy krople. Wpływa to ujemnie na jakość wyrobu końcowego. Rozwiązaniem problemu jest aktywacja podłoża, czyli podwyższenie jego energii powierzchniowej do poziomu odpowiednio przekraczającego napięcie powierzchniowe stosowanej cieczy.

Aby potwierdzić potrzebę aktywacji powierzchni konieczne jest określenie energii powierzchniowej podłoża. Oferujemy testery do określania energii powierzchniowej rozmaitych materiałów i czystości powierzchni. Jeżeli kreska narysowana testerem straci swój kształt, energia powierzchniowa podłoża jest niższa, niż napięcie powierzchniowe cieczy testera i wymaga ono aktywacji.


Najprostszym sposobem aktywacji powierzchni jest aktywacja chemiczna. Oferujemy płyn podkładowy PP Primer, który nanosi się najczęściej przez przetarcie powierzchni nasyconą szmatką. Po odparowaniu stwarza on powierzchnię aktywną zapewniając dostateczną przyczepność farb i klejów. Płyn podkładowy stosuje się zwykle w produkcji mało- i średnio-seryjnej.


Sposobem zwiększenia energii powierzchniowej jest oddziaływanie na powierzchnię tworzyw plazmą. Pod wpływem działania plazmy na powierzchni tworzywa powstają rodniki, cząsteczki zawierające niesparowane elektrony, które zapewniają zwilżalność tworzywa.


Aktywacja plazmą płomienia gazowego jest najczęściej stosowaną metodą ze względu na wysoką skuteczność, niski koszt i duży obszar aktywacji. Plazma powstaje podczas spalania gazu palnego (propan-butan, gaz ziemny) z nadmiarem powietrza. Kształt płomienia i jego części aktywnej, a także zużycie gazu zależą od konstrukcji palnika. Palniki posiadają automatyczne sterowanie (zapłon i kontrolę obecności płomienia) i osłony zabezpieczające przed pożarem lub poparzeniem obsługi. Oferujemy ręczne, półautomatyczne i automatyczne urządzenia FireDrake do aktywacji płomieniowej – od palników ręcznych po stanowiska, w których palnik przemieszcza się po zaprogramowanej trajektorii za pomocą robota przemysłowego.

Szczególnym przypadkiem wykorzystania technologii aktywacji płomieniowej jest proces PYROSIL®, w której do płomienia wprowadzamy zawiesinę krzemianów (precursora), przez co efekt aktywacji zostaje radykalnie zwiększony. Budujemy urządzenia do tego typu aktywacji powierzchni z tworzyw sztucznych, szkła i metali, które mają być poddane lakierowaniu, drukowaniu, czy klejeniu.


Aktywacja plazmą wyładowania elektrycznego i modyfikacja własności powierzchni za pomocą dyszy plazmy atmosferycznej to najbardziej zaawansowane technologie. Specjalizuje się w nich firma Tantec A/S, której urządzenia oferujemy w Polsce. Charakteryzują się one dużą wydajnością, bezpieczeństwem i łatwością obsługi. Można z powodzeniem integrować je w liniach produkcyjnych. Dodatek gazowych lub ciekłych domieszek (precursorów) pozwala na uzyskanie specjalnych właściwości powierzchni. Poza zapewnieniem znakomitej zwilżalności, można uzyskać np. własności barierowe, hydrofobowe, czy dielektryczne. Dysze plazmy atmosferycznej mogą być również wykorzystane do czyszczenia wyrobów bez zastosowania rozcieńczalników.