FireDrake Marduk

Urządzenie z palnikiem pierścieniowym do aktywacji płomieniowej detali cylindrycznych.

Opis działania:
1. operator wkłada przedmiot do uchwytu,
2. po wyjęciu rąk ze strefy zagrożenia stół automatycznie wykonuje obrót,
3. palnik przesuwa się w dół i w górę aktywując przedmiot na całym obwodzie,
4. operator wyjmuje przedmiot z uchwytu i wkłada kolejny,
5. po wyjęciu rąk ze strefy zagrożenia stół automatycznie wykonuje obrót,
6. w przypadku naruszenia strefy zagrożenia podczas ruchu maszyny, obrót stołu i przesuw palnika zostają zatrzymane, zaś płomień zgaszony,
7. w przypadku bezczynności, po zadanym okresie czasu płomień palnika gaśnie.

Dane techniczne:
Ciśnienie zasilania – 6-10 bar
Napięcie zasilania – 3x400V, 0,5 kW
Zasilanie gazem palnym – propan-butan
Średnica przedmiotów do aktywacji: 40-100 mm
Wysokość przedmiotów do aktywacji: do ustalenia
Wydajność: do 1200 szt./h
Rozmiar (SxGxW): 1000x1400x2250 mm
Masa: 150 kg

Opcje:
P – urządzenie dostosowane do nanoszenia warstwy krzemianowej metodą płomieniowo-pyrolityczną w technologii Pyrosil®
STS – urządzeniem zawiera dozownik automatyczny SURA STS10.02
2B – urządzenie z dwoma palnikami pierścieniowymi do aktywacji