FireDrake Peluda

Urządzenie do aktywacji płomieniowej małych przedmiotów cylindrycznych z obrotem.

Opis działania
Po podaniu sygnału START na automat palnikowy, zostaje otwarty zawór gazu, następuje zapłon płomienia palnika, zwarte zostaną styki PRACA. Stan ten może sygnalizować gotowość układu aktywacji do pracy i warunkować rozpoczęcie drukowania. Palnik znajduje się w położeniu spoczynkowym, płomień skierowany jest do góry w celu najlepszego odprowadzenia ciepła.
Po otrzymaniu sygnału DRUK z drukarki informującego o rozpoczęciu drukowania, palnik przemieszcza się do poziomego położenia roboczego. Powierzchnia obracających się kubków będzie aktywowana.
Palnik powróci do położenia spoczynkowego po zatrzymaniu drukarki, zamknięty zostanie dopływ gazu, palnik zgaśnie.
Jeżeli podczas pracy drukarki palnik zgaśnie, lub zaniknie dopływ sprężonego powietrza, lub palnik nie będzie się znajdował w położeniu roboczym, zamknięty zostanie dopływ gazu, zwarte zostaną styki ZAKŁÓCENIE.
Jeżeli w ciągu określonego czasu od uruchomienia, układ nie otrzyma sygnału DRUK, nastąpi zamknięcie dopływu gazu, zgaszenie płomienia.

Dane techniczne:
Ciśnienie zasilania – 6 bar
Napięcie zasilania – 230V, 50Hz
Zasilanie palnika – propan-butan z butli i powietrze sprężone