FireDrake Ikuchi

Urządzenie do aktywacji płomieniowej preform do butelek.

Opis działania:
Naciśnięcie przycisku START powoduje uruchomienie urządzenia, otwarcie zaworu gazu i zapłon palnika.
Preformy spadają z z podajnika szczebelkowego wtryskarki wytwarzającej preformy do komory podajnika odśrodkowego, pod wpływem siły odśrodkowej i urządzenia orientującego układają się jedna za drugą i kierują do rynny.
Pod wpływem grawitacji preformy spadają rynną. Prowadnice rynny są chłodzone przepływem wody. Szybkość spadania można regulować zmieniając kąt pochylenia rynny.
W osi spadania preform znajduje się palnik pierścieniowy zasilany mieszaniną gazu palnego i powietrza sprężonego. Zjonizowany gaz wytwarzany podczas spalania mieszanki oddziałuje na powierzchnię zewnętrzną preform, które swobodnie przelatują przez otwór palnika pierścieniowego.
Palnik zaopatrzony jest w elektrodę, która we współpracy z automatem palnikowym dostarcza iskrę zapalającą płomień, a następnie kontroluje obecność płomienia.

Jeżeli podczas pracy:
– zgaśnie płomień gazowy,
– zaniknie zasilanie sprężonym powietrzem
– przerwa pomiędzy przelotem kolejnych preform będzie dłuższa niż 30s
– naciśnięty zostanie przycisk STOP AWARYJNY
zamknięty zostanie dopływ gazu, urządzenie się zatrzyma. Ponowne uruchomienie wymaga usunięcia przyczyny zatrzymania i naciśnięcia przycisku RESET.
Naciśnięcie przycisku STOP powoduje zatrzymanie podajników i zamknięcie zaworu gazu.

Dane techniczne:
Ciśnienie zasilania – nominalnie 4-6 bar
Napięcie zasilania – 230V, 50Hz
Zasilanie palnika – propan-butan z butli i powietrze sprężone
Prędkość uszlachetniania – max 24000 preform/godz.