FireDrake Kirimu

Urządzenie do aktywacji płomieniowej światłowodów.

Opis działania:
W mieszaczu przygotowywana jest mieszanka palna gazu i sprężonego powietrza sterowana zaworami iglicowymi. Stopień spalania jest ustawiony fabrycznie.
Po naciśnięciu przycisku START następuje otwarcie zaworu gazowego, palnik zapala się i płomień utrzymuje się w pozycji odchylonej (stan STANDBY).
Po podaniu sygnału PRACA, kiedy materiał porusza się z zadaną prędkością, palnik przechodzi do pozycji aktywnej. Gdy prędkość materiału spadnie poniżej ustalonej wartości, palnik powraca do stanu STANDBY.

Kiedy podczas tej akcji:
– zgaśnie płomień,
– dopływ sprężonego powietrza spadnie poniżej ustawionego poziomu,
– system znajdzie się w stanie STANDBY dłużej, niż zadany czas,
– obwód awaryjny jest włączony
zawór gazowy zamyka się, pojawia się sygnał FAULT.
Należy usunąć przyczynę zatrzymania i potwierdzić to przyciskiem RESET.

Po naciśnięciu przycisku STOP system zostaje zatrzymany, a zawór gazowy wyłączony. Palnik przechodzi do pozycji gotowości

Dane techniczne:
Ciśnienie zasilania – nominalnie 6 bar
Napięcie zasilania – 230V, 50Hz
Zasilanie palnika – propan-butan z butli i powietrze sprężone