FireDrake Zomok

Urządzenie z obrotem do aktywacji płomieniowej dużych przedmiotów cylindrycznych.

Opis działania:
Naciśnięcie przycisku START powoduje uruchomienie urządzenia, otwarcie zaworu gazu i zapłon palnika w położeniu bezpiecznym.
Operator wkłada detal do uchwytu na stole obrotowym i naciska przyciski sterowania dwuręcznego.
Przedmiot obraca się z nastawioną prędkością wykonując nastawioną ilość obrotów ze zbliżonym palnikiem.
Po wykonaniu nastawionej ilości obrotów palnik odsuwa się do położenia bezpiecznego, stół się zatrzymuje.
Jeżeli podczas aktywacji
– zgaśnie płomień gazowy,
– zaniknie zasilanie sprężonym powietrzem,
– przerwa pomiędzy włożeniem kolejnych detali będzie dłuższa niż ustalono,
– naciśnięty zostanie przycisk STOP AWARYJNY,
– zwolniony zostanie przycisk sterowania dwuręcznego
zamknięty zostanie dopływ gazu, stół się zatrzyma. Ponowne uruchomienie wymaga usunięcia przyczyny zatrzymania i naciśnięcia przycisku RESET.
Naciśnięcie przycisku STOP powoduje wyłączenie urządzenia i zamknięcie zaworu gazu.

Dane techniczne:
Ciśnienie zasilania – 6-10 bar
Napięcie zasilania – 230V, 50Hz
Zasilanie palnika – propan-butan z butli, albo gaz ziemny i powietrze sprężone.