FireDrake Ladon

Urządzenie do aktywacji płomieniowej powierzchni płaskich.

Opis działania:
Po naciśnięciu przycisku START zostaje otwarty zawór gazu, następuje zapłon płomieni palników, uruchomiony zostaje przenośnik.
Operator kładzie detale na siatce przenośnika. Jeżeli czujnik fotooptyczny wykryje obecność detalu, palnik przyjmie położenie robocze. Przy braku detalu palnik wróci do położenia bezpiecznego.
Jeżeli palnik zgaśnie, zamknięty zostanie dopływ gazu, przenośnik się zatrzyma. Ponowne uruchomienie wymaga naciśnięcia przycisku START.
Naciśnięcie przycisku STOP powoduje zatrzymanie przenośnika, palnik się pali w położeniu bezpiecznym.
Naciśnięcie przycisku STOP AWARYJNY powoduje zatrzymanie przenośnika, zamknięty zostanie dopływ gazu.

Dane techniczne:
Prędkość przenośnika – 6-10 m/min
Ciśnienie zasilania – 6-10 bar
Napięcie zasilania – 230V, 50Hz
Zasilanie palnika – propan-butan z butli, albo gaz ziemny i powietrze sprężone.