Proces PYROSIL®

Mobilne urządzenie do ręcznego stosowania procesu PYROSIL®

SURA Instruments GmbH jest jednym z wiodących światowych producentów systemów i materiałów do obróbki wstępnej i aktywacji powierzchni. Dzięki wysokim kompetencjom i wieloletniemu doświadczeniu w dziedzinie technologii powierzchni, firma opracowuje specyficzne dla zastosowania i zorientowane na korzyści rozwiązania w celu poprawy przyczepności farb, lakierów i klejów dla klientów z branży motoryzacyjnej, opakowaniowej, przemysłu stalowego, szklarskiego i techniki medycznej. Podstawową technologią jest opatentowany proces PYROSIL®, znany również jako silikatyzacja płomieniowa. Tampotechnika sp. z o.o. jest przedstawicielem firmy SURA Instruments GmbH w Polsce.

PYROSIL® bierze początek w opracowanym w 1985 roku systemie adhezji stomatologicznej we współpracy pomiędzy Friedrich-Schiller Universität Jena i Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG pod kierownictwem prof. dr Tillera i prof. dr Musila. Od 1997 roku następuje dalszy rozwój techniki PYROSIL® do zastosowań poza branżą medyczną.

PYROSIL® to technologia polegająca na nakładaniu na powierzchnię warstwy związków krzemu SiOx(OH)(4-2x). Obrabiana powierzchnia jest przepuszczana przez płomień gazowy, do którego dozowana jest substancja zawierająca krzem określana jako prekursor. Kolor płomienia gazu zawierającego krzem zmienia się wówczas na czerwonawy. Podczas spalania gazu następuje zjawisko zbliżone do pyrolizy (spalanie związków chemicznych w wysokiej temperaturze), w czasie którego cząsteczki krzemu są napylane na aktywowaną powierzchnię. Prekursor spala się i tworzy na powierzchni bardzo cienką (5-100 nm), ale gęstą i mocno przylegającą warstwę amorficznego dwutlenku krzemu. Ze względu na krótki czas działania płomienia wzrost temperatury powierzchni materiału pozostaje umiarkowany. Proces PYROSIL® nadaje się zatem nie tylko do szkła, ceramiki i metali, ale również do tworzyw sztucznych. Dzięki zwiększeniu ilości wiązań polarnych Si-OH możliwe jest nakładanie szerokiej gamy powłok organicznych (farb. lakierów, klejów), a także dalsze modyfikacje chemiczne, np. poprzez zastosowanie primera.

Cząsteczki SiOx łączą się i tworzą warstwę silnie wiążącą farby, lakiery i kleje

Właściwości warstwy:

 • Chropowatość (nanoporowatość) powierzchni
 • Hydrofilizacja powierzchni, bardzo wysoka energia powierzchniowa
 • Niewidoczna i elastyczna powłoka
 • Stabilność w przechowywaniu (w przypadku stosowania prekursora powierzchnię można przechowywać do 4 tygodni przed dalszą obróbką bez utraty aktywności)

Właściwości procedury

 • Efektywny i niedrogi, skalowalny proces
 • Przyjazny dla materiału pod względem temperatury
 • Może być stosowany do prawie wszystkich materiałów
 • Parametry można indywidualnie dostosować do wymagań
 • Podczas stosowania nie wytwarzają się żadne toksyczne związki

Zastosowania:

 • Poprawa przyczepności (klejenie, powlekanie)
 • Zapobieganie korozji (stal ocynkowana)
 • Zwiększenie zwilżalności (szkło)
 • Tworzenie dobrze zdefiniowanych miejsc reaktywnych chemicznie na powierzchni
 • Warstwy uszczelniające
 • Bariera przed jonami alkalicznymi i gazami
 • Dostosowanie właściwości optycznych
Osadzanie warstwy związków krzemu na powierzchni materiału