FireDrake Balaur

Urządzenie do aktywacji przedmiotów cylindrycznych z przesuwem liniowym.

Opis działania:
Po uruchomieniu przenośnika (START PRZENOŚNIKA) i podaniu sygnału START na automat palnikowy, zostaje otwarty zawór gazu, następuje zapłon płomieni palnika, zwarte zostaną styki PRACA
Jeżeli płomień zgaśnie, zamknięty zostanie dopływ gazu, zwarte zostaną styki ZAKŁÓCENIE.
Zgaśnięcie płomienia, spadek ciśnienia powietrza sprężonego, zatrzymanie przenośnika, naciśnięcie przycisku STOP AWARYJNY, powodują wyłączenie urządzenia i zamknięcie dopływu gazu.

Dane techniczne:
Ciśnienie zasilania – nominalnie 4-6 bar
Napięcie zasilania – 230V, 50Hz
Zasilanie palnika – propan-butan z butli i powietrze sprężone
Przenośnik o długości 4000mm, szerokości płytek taśmy 190,6mm
Burty regulowane – 30-200mm

Opcje:
P – urządzenie dostosowane do nanoszenia warstwy krzemianowej metodą płomieniowo-pyrolityczną w technologii Pyrosil®
STS – urządzeniem zawiera dozownik automatyczny SURA STS10.02