FireDrake Imoogi

Urządzenie do aktywacji płomieniowej i suszenia w druku tamponowym.

Dane techniczne:
Ciśnienie zasilania – nominalnie 6 bar
Napięcie zasilania – 230V, 50Hz
Zasilanie palnika – propan-butan z butli i powietrze sprężone

https://www.youtube.com/watch?v=Er1lDmyKoFw