FireDrake Tatsu

Urządzenie do aktywacji płomieniowej powierzchni płaskich.

Opis działania:
Naciśnięcie przycisku START powoduje uruchomienie urządzenia.
Operator wkłada detal do uchwytu umocowanego na bazie i naciska przyciski sterowania dwuręcznego.
W ciągu 5 s następuje zapłon płomienia.
Palnik wykonuje ruch nad detalem z nastawioną prędkością aktywując powierzchnię.
Aktywacja jest realizowana przy ruchu w obu kierunkach przesuwu palnika.
Płomień gaśnie.
Operator wyjmuje detal.

Jeżeli podczas cyklu aktywacji
– zgaśnie płomień gazowy,
– zaniknie zasilanie sprężonym powietrzem,
– naciśnięty zostanie przycisk STOP AWARYJNY,
– zwolniony zostanie przycisk sterowania dwuręcznego.
zamknięty zostanie dopływ gazu, zostanie odcięty dopływ energii do urządzenia
Ponowne uruchomienie wymaga usunięcia przyczyny zatrzymania.
Naciśnięcie przycisku STOP powoduje wyłączenie urządzenia.

Dane techniczne:
Ciśnienie zasilania – nominalnie 4-6 bar
Napięcie zasilania – 230V, 50Hz
Zasilanie palnika – propan-butan z butli i powietrze sprężone
Maksymalne pole aktywacji – dopasowane do detalu

Opcje:
P – urządzenie dostosowane do nanoszenia warstwy krzemianowej metodą płomieniowo-pyrolityczną w technologii Pyrosil®
STS – urządzeniem zawiera dozownik automatyczny SURA STS10.02