FireDrake Lotan

Urządzenie do aktywacji płomieniowej rur z PE.

Opis działania:
Po podaniu sygnału START na automat palnikowy, zostaje otwarty zawór gazu, następuje zapłon płomienia palnika. Warunkiem jest przesuw materiału aktywowanego z prędkością większą od ustalonej.

Jeżeli podczas aktywacji:
– palnik zgaśnie,
– ciśnienie powietrza sprężonego będzie mniejsze od nominalnego,
– szybkość przesuw materiału aktywowanego będzie mniejsza od ustalonej,
– wciśnięty zostanie przycisk STOP AWARIA,
– otworzona zostanie osłona bezpieczeństwa,
zostanie zamknięty zawór gazu pojawi się sygnał ALARM.
Ponowne uruchomienie może nastąpić po usunięciu przyczyny zatrzymania i potwierdzeniu tego przyciskiem RESET.
Po naciśnięciu przycisku STOP następuje wyłączenie systemu i zamknięcie zaworu gazu

Dane techniczne:
Ciśnienie zasilania – nominalnie 6 bar
Napięcie zasilania – 230V, 50Hz
Zasilanie palnika – propan-butan z butli i powietrze sprężone